Techniki mięśniowo-powięziowe

I - Techniki Energizacji Mięśni I

  • podstawy teoretyczne rozwoju dysfunkcji tkanek miękkich
  • badanie funkcjonalne mięśni długich tułowia i kończyn - teoretyczne i praktyczne zastosowanie TEM (poizometryczna relaksacja, hamowanie zwrotne, izolityczny skurcz ekscentryczny, skurcz izokinetyczny, postfacilitation stretch wg Jandy i inne)
  • podstawy leczenia punktów spustowych

II - Techniki Energizacji Mięśni II 

  • zastosowanie TEM w leczeniu krótkich mięśni kręgosłupa, barku i stawu biodrowego 

III - Mięśniowo - powięziowe rozluźnianie (Myofascial Release) 

  • podstawy teoretyczne zaburzeń powięziowych i ich rola w dysfunkcji narządu ruchu
  • teoretyczne i praktyczne zastosowanie mięśniowo
  • powięziowego rozluźniania

IV - Technika Aktywnego Rozluźniania (Active Release Technique) 

  • podstawy teoretyczne zastosowania aktywnego rozluźniania kompleksu mięśniowo-powięziowego
  • praktyczne zastosowanie metody w leczeniu dysfunkcji tkanek miękkich